Legal notice

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na naslovu www.oikos.si, razen komentarjev uporabnikov, je last družbe OIKOS, svetovanje za razvoj, d. o. o. (v nadaljevanju Oikos) in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Uporabniški komentarji so last uporabnikov.

Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Oikos.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (znak »© 2011 Oikos – Vse pravice pridržane.«).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Oikos ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Omejitev odgovornosti

Družba Oikos se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Oikos niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletnih straneh družbe Oikos določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Oikos in nad katerimi nima nadzora, Oikos ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Oikos si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.oikos.si, kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Uporabniške vsebine

Spletno mesto www.oikos.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev. Z objavo komentarjev se strinjate s prikazom na spletnem mestu.
Družba Oikos ne odgovarja za komentarje, objavljene na naslovu www.oikos.si. Komentarji so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Komentarji uporabnikov se objavijo brez predhodne potrditve družbe Oikos, si pa Oikos pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.
Uporabnike pozivamo, da pri objavljanju komentarjev upoštevajo pravila obnašanja:
• Prepovedana je objava kakorkoli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
• Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
• Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, starosti, regije, nezmožnosti.
• Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj.
• Komentarji se uporabljajo le v nekomercialne namene.
• Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščiteni. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.
Varovanje zasebnosti

Družba Oikos spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo podatke uporabnikov skrbno varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Brskanje po spletnem mestu je anonimno, pri posredovanju komentarjev pa se od uporabnikov zahteva e-naslov, ki se uporablja izključno z namenom povratnega obveščanja uporabnika v zvezi z njegovim komentarjem. Oikos se zavezuje, da osebnih podatkov komentatorjev ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika ter jih ne bo uporabljal za druge namene, kot je navedeno.

Spletno mesto www.oikos.si uporablja orodje Google Analytics, ki ga je izdelala družba Google, Inc. (“Google”) in je namenjeno spremljanju in analiziranju obiska tega spletnega mesta. Google Analytics uporablja t.i. piškotke, ki so v obliki besedilnih datotek naloženi na vaš računalnik in spletnemu mestu omogočajo analizo njegove uporabe. Informacije o vašem načinu uporabe tega spletnega mesta bodo skupaj z vašim IP naslovom prenesene in shranjene na Googlovih strežnikih v Združenih državah Amerike.

Google bo te informacije uporabljal z namenom ocenjevanja uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o aktivnostih spletnega mesta za lastnike spletnega mesta in za zagotavljanje ostalih storitev povezanih z aktivnostmi spletnega mesta in spletno uporabo. Google te informacije lahko posreduje tudi tretjim osebam, kot je to zakonsko zahtevano oziroma, ko tretje osebe obdelujejo podatke v Googlovem imenu. Google vašega IP naslova ne bo povezoval z nobenimi drugimi podatki, ki jih poseduje. Uporabi piškotkov se lahko izognete s pomočjo posebnih nastavitev v vašem spletnem brskalniku, vendar tovrstne nastavitve lahko onemogočajo pravilno in popolno delovanje spletnega mesta. Z uporabo/obiskom tega spletnega mesta izjavljate, da se strinjate, da se podatki o vaši uporabi zbirajo in obdelujejo na zgoraj opisan način.

Leave a Reply